Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

sweaterWeatherr
13:29
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viapie-in-the-sky pie-in-the-sky

June 26 2017

sweaterWeatherr
08:08
3019 fbde 500

June 09 2017

15:32

June 08 2017

sweaterWeatherr
13:13

W pokoju pełnym sztuki i tak patrzyłbym na Ciebie

Reposted byhope24square-oneupintheskymadriddLove-Lifesokonaturalgingertysiace-myslicakeesschulz23gosiuuaam16

June 06 2017

sweaterWeatherr
07:02
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoversensitive oversensitive

May 27 2017

sweaterWeatherr
09:48
2339 21f5 500
Reposted fromjakmidzisiajzle jakmidzisiajzle viaboli boli
sweaterWeatherr
09:46
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viaboli boli

April 24 2017

sweaterWeatherr
14:10
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapiehus piehus

April 06 2017

sweaterWeatherr
17:35
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— ja wybaczam, a on nie..
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
sweaterWeatherr
17:35
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viayourheartbeat yourheartbeat
sweaterWeatherr
17:32
8665 b87a 500
Ah, pomidorowa Mamy potrafi wszystko <3
Reposted fromfokajednooka fokajednooka viaaynis aynis
sweaterWeatherr
17:29

Nie zostawia się w spokoju ludzi, których się kocha..

— nie zostawia się..

March 01 2017

19:49
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
19:43
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viazamknioczy zamknioczy

February 23 2017

13:30
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
13:29
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued

February 18 2017

sweaterWeatherr
12:37
sweaterWeatherr
12:36
8488 ce51 500
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viaHandyperson Handyperson

February 17 2017

sweaterWeatherr
10:13
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
10:11

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl