Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

sweaterWeatherr
14:10
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viapiehus piehus

April 06 2017

sweaterWeatherr
17:35
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— ja wybaczam, a on nie..
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat
sweaterWeatherr
17:35
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem
Reposted frombeltane beltane viayourheartbeat yourheartbeat
sweaterWeatherr
17:32
8665 b87a 500
Ah, pomidorowa Mamy potrafi wszystko <3
Reposted fromfokajednooka fokajednooka viaaynis aynis
sweaterWeatherr
17:29

Nie zostawia się w spokoju ludzi, których się kocha..

— nie zostawia się..

March 01 2017

19:49
5540 f054

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
19:43
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viazamknioczy zamknioczy

February 23 2017

13:30
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
13:29
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viatobecontinued tobecontinued

February 18 2017

sweaterWeatherr
12:37
sweaterWeatherr
12:36
8488 ce51 500
Reposted fromejyopodobno ejyopodobno viaHandyperson Handyperson

February 17 2017

sweaterWeatherr
10:13
Ponoć biorą się z tego, że mózg sądzi, że ciało obumiera. Te nagłe skurcze to taki sygnał alarmowy w stylu "rusz dupę, bo umrzesz".
Reposted fromzusia zusia viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
10:11

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued

February 16 2017

sweaterWeatherr
20:59
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viazamknioczy zamknioczy
sweaterWeatherr
20:51
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
sweaterWeatherr
20:48
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts

February 14 2017

sweaterWeatherr
12:43
Tyle o nas wiemy,
ile nas sprawdzono...
Reposted byazazelshitsuriaynissylviiehopelesslife
sweaterWeatherr
12:43
3256 c830
Reposted byazazelshitsuriyourhabitszyderayourhabitjanealicejonesczekoladowyseninsatiability
sweaterWeatherr
12:42
Nic już nie jest jak kiedyś.
— dałaś dupy, zupo
Reposted byrelationshitmy-world-my-spacePicki91PitufaDaisy88shitsurikasias3112daffodils
sweaterWeatherr
12:41
3254 0a7c
Reposted bygriseldispalinaVariabeleazazelshitsuriaynisDropDeadain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl