Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2020

sweaterWeatherr
18:02

Nauczyłeś mnie szacunku do samej siebie, nie szanując mnie. 

Uznałam wtedy, że zasługuję na coś więcej, niż takie ochłapy błędnie nazywane miłością.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAvinashi Avinashi
sweaterWeatherr
17:38
Uczono nas matematyki, a nie umiemy obliczyć, czy wystarczy nam sił. Uczono nas języków, a nie umiemy się w nie ugryźć. Uczono nas historii, a nie umiemy odróżnić przeszłości od chwili obecnej. Uczono nas o innych, a nie umiemy siebie.
— znalezione (via wiikitoria)
Reposted fromlovvie lovvie viaAvinashi Avinashi
sweaterWeatherr
17:34
6853 9cc3 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
17:33
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta

June 19 2018

sweaterWeatherr
13:38
2967 8166
Reposted fromlaters laters viapiehus piehus
sweaterWeatherr
13:37
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaynis aynis
sweaterWeatherr
13:32
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
sweaterWeatherr
13:24
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
sweaterWeatherr
13:23
9233 e9c0 500
Reposted frompiehus piehus
13:21
5642 195f
Reposted fromsexysushi sexysushi viaAmericanlover Americanlover
sweaterWeatherr
13:21
4892 8228
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued

February 12 2018

sweaterWeatherr
18:00

January 26 2018

sweaterWeatherr
19:31
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaoversensitive oversensitive
sweaterWeatherr
19:27
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapiehus piehus
sweaterWeatherr
19:24
6154 c750 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawezsplyn wezsplyn

November 14 2017

sweaterWeatherr
10:52

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijając atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiam lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości"

— Małgorzata Hillar
10:42
1519 8318
Reposted frombrumous brumous viaiindependentt iindependentt

October 17 2017

sweaterWeatherr
18:04
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
sweaterWeatherr
18:03
2594 e247

October 06 2017

16:13
6129 cdbc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl